Obiekt przyjazny dla zwierząt

Zwierzęta mogą przebywać we wszystkich naszych kwaterach pod pewnymi warunkami.

Wszystkie zwierzęta muszą spełniać wymogi przepisów sanitarnych, co powinno być potwierdzone w książeczce szczepień. W razie wypadku z udziałem osób trzecich odpowiedzialność ponosi w całości właściciel zwierzęcia.


Duże zwierzęta oraz rasy uważane za agresywne mają wstęp do obiektu jedynie w przypadku, gdy dyrekcja wyraziła na to wcześniejszą zgodę. Wszystkie zwierzęta powinny poruszać się po obiekcie w sposób niezagrażający pozostałym gościom i znajdującym się tam przedmiotom. Właściciele ponoszą odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody.


Psy powinny zawsze spacerować na smyczy. Nie mogą one wchodzić do basenów, restauracji, na place zabaw i tereny sportowe. W przypadku przebywania zwierzaka w obiekcie naliczana jest obowiązkowa opłata za końcowe sprzątanie w wysokości 60 euro. Żadna opłata nie jest naliczana w przypadku przebywania zwierzaków na stanowiskach kempingowych.


Wioska oferuje usługę opieki nad psem na miejscu lub w pobliskim puncie. Dostępne są dwie opcje: opieka przez cały dzień lub pół dnia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z punktem informacyjnym wioski: (infopoint.girasole@humancompany.com)